PRESENTACIONS TEMES DE CULTURA – LLATÍ

(J. Mut)

 

Història de la llengua llatina
Bloc 1
Per què Roma?
L’organització familiar I
L’organització familiar II
L’escola
Bloc 2
Roma: Caput Mundi
L’organització social
La justícia
L’oratòria
Bloc 3
L’organització política I
L’organització política II
La romanització
L’exèrcit
Bloc 4
La ciutat
La casa
Vida quotidiana I. La indumentària
Vida quotidiana II. El menjar
Bloc 5
La mesura del temps
Les termes
Mores Maiorum
La religió
Bloc 6
Els diners
El comerç
El treball al camp
El treball a la ciutat
Bloc 7
Història de Roma I
Història de Roma II
Història de Roma III
Geografia de l’imperi
Bloc 8
La ciència i la tècnica
La ciència a Roma I
La ciència a Roma II
La medicina
Bloc 9
Els ludi
El teatre
L’art romà I
L’art romà II