PRESENTACIONS TEMES DE CULTURA – GREC

(J. Mut)

 

Història de la llengua grega
Bloc 1
Per què Grècia?
Del mite al logos
L’organització familiar
L’escola
Bloc 2
La polis
L’organització social
La justícia
L’oratòria
Bloc 3
El naixement de la democràcia
Atenes
Esparta
L’exèrcit
Bloc 4
La ciutat
La casa
Vida quotidiana I. La indumentària
Vida quotidiana II. El menjar
Bloc 5
La mesura del temps
Costums saludables
Eros i philia
La religió
Bloc 6
Els diners
El comerç
El treball al camp
El treball a la ciutat
Bloc 7
Història de Grècia I
Història de Grècia II
Història de Grècia III
Geografia de Grècia
Bloc 8
El naixement de les ciències
La ciència grega I
La ciència grega II
La medicina
Bloc 9
Els certàmens esportius
El teatre
L’art grec I
L’art grec II