PRESENTACIÓ

 

En aquesta pàgina compartim materials que complementen el projecte de clàssiques publicat a l’editorial Vicens Vives. Tots aquests recursos han estat elaborats desinteressadament per diversos professors que, de fa anys, fem servir aquest mètode a l’aula. Sempre que sigui amb finalitats purament pedagògiques, poden usar-se i reproduir-se lliurement, citant-ne, però, la procedència.

 

Totes les imatges emprades pertanyen al domini públic per a usos no comercials i sempre que ha estat possible se n’ha referenciat l’autoria. En tot cas, contacteu amb nosaltres per a qualsevol puntualització o possible rectificació.

 

Aquesta pàgina vol ser, a més, un punt de trobada de tots els que fem servir el mètode a l’aula, tant alumnes com professors. Qualsevol suggeriment, petició, idea o aportació serà benvinguda. Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el formulari que trobareu en aquesta mateixa pàgina o bé obrint o participant en algun debat de l’apartat Àgora.

 

Els responsables d’aquest projecte som:

 

WEB

Joan Mut (presentacions i banc d’imatges)

Marià Betriu (exercicis interactius)

Miranda Bonnín (models de selectivitat)

Francesca Villoslada / Josep Salord  (disseny i suport tècnic)

 

LLIBRES DE TEXT

Joan Mut (llibres i solucionari)

Catalina Monserrat (esmenes llatí i Programacions didàctiques)

Sergi Grau (annexos Literatura i Antologia de textos)

Ruth Ribó (annex Mitologia)

Joan Silva (esmenes grec)

Jordi Raventós (esmenes i revisió general)