LLIBRES DE TEXT

Podeu consultar el projecte de Clàssiques de l’editorial Vicens Vives aquí:

  • Llibre de llatí
  • Llibre de grec
  • Solucionaris (J. Mut)
  • Programacions (C. Monserrat)
  • Botiga